FSBS digitala utbildningsdagar
15-16 september 2021

Föreläsarnas presentationer från Karlstad CCC

ONSDAG
Aktuellt hos Boverket
Form-, färg- och materialverkan, Boverket
Panelen – frågor från medlemmarna (referat kommer i medlemsbladet)
Gestaltning i fokus (referat kommer i medlemsbladet)
Händer just nu i Karlstad
Arkitektur i Karlstad
Tillsyn i praktiken
Bilaga tillsyn: Byggnadsnämndens tillsyn
Bilaga tillsyn: Samordnad tillsyn
Bilaga tillsyn: Mall för uppföljning och utvärdering av tillsyn
Rättsfall enligt PBL

TORSDAG
Relationsteorin (referat kommer i medlemsbladet)
Attefallare och Bolundare
Bygglovsutredningen
Ärendehantering och digitala arbetssätt
Brandskydd vid prövning av bygglovsärenden
Förhandsbesked, strandskydd och jordbruksmark

Program
Program 2021 Karlstad

Anmälda deltagare
Deltagarlista

Karlstad – här är det gott att leva