Uppsala 2014

Bilder från FSBS utbildningsdagar i Uppsala 2014

Luleå 2018

Bilder från FSBS utbildningsdagar i Luleå 2018

Halmstad 2015

Bilder från FSBS utbildningsdagar i Halmstad 2015

Visby 2019

Gävle 2016

Bilder från FSBS utbildningsdagar i Gävle 2016

Luleå 2018

Bilder från FSBS utbildningsdagar i Luleå 2018

Linköping 2017

Bilder från FSBS utbildningsdagar i Linköping 2017

Övriga bilder

Bilder från styrelsemöten m.m.