Uppsala 2014

Här kan Ni ladda ner föreläsarnas PowerPointpresentation för onsdagen:

Vad gör Boverket och vad är på gång?

Yvonne Svensson, rättschef, Ingrid Hernsell, arkitekt

Vilket ansvar har byggnadsnämnden?

Christer Hjert, Jur kand Kommunakuten

Hur bemöter du människan?

Eva Gyllensvaan, utbildare och inspiratör

Strandskyddsdelegationens presentation

 

Här kan Ni ladda ner föreläsarnas PowerPointpresentation för torsdagen:

Sätt upp mål, tro på det du gör

Magdalena Forsberg, inspiratör och idrotshjälte

Tillgänglighet i bygglovskedet, vad behöver beaktas?

Eva Björklund, Arkitekt SAR och certifierad sakkunnig inom tillgänglighet

Tillgänglighet del 1

Tillgänglighet del 2

Expertpanelen besvarar frågor

Yvonne Svensson, Boverkets rättschef, Rickard Börlin, jurist Stockholms stadsbyggnadskontoret, Annika Gustafsson, advokat advokatfirman Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB

Rättsfall

Sammanställning av rättsfallen

Annika Gustafsson, advokat advokatfirman Gustafsson, Arnbom & Hedberg HB

Uppsala kommuns Stadsvision

Uppsala del 1

Uppsala del 2

Uppsala del 3

Uppsala del 4

Matts Norrbom

 

Här kan Ni ladda ner föreläsarnas PowerPointpresentation för fredagen:

”Konsten att fatta och påverka beslut”, Pelle Tornell

Hur påverkar överprövande myndighetsbeslut..,

Rickard Börlin, jurist Stockholms stadsbyggnadskontoret

Ordföranden och sekreteraren- ett lyckligt par?

Axel Danielsson, Konsult