Linköping 2017

Onsdag

Alf Karlsson – nu bygger vi ut Sverige

Yvonne Svensson – på gång

Boverket: Klara och Karolina – vikten av bra detaljplaner

Anna Bertilsson – Vallastaden


Torsdag

Expertpanelen:          Frågor             Frågor och Svar

Rickard Börlin– rättsäkra beslut

Ewa Juneborg – PBL 8:17, kulturmiljö                Checklista för prövning av kulturvärden och rättsfall

Stefan Andersson – tekniskt samråd

Annika Petrelius Hansén – workshop för PBL-administratörer

Christer Hjert– nämndsprotokoll och delegationsordning

Gunnar Gustafsson – tillsyn för byggnadsnämden enligt PBL

Christer Hjert – workshop för nämndssekreterare (sammanfattning i medlemsbladet)


Fredag

Erik Mattsson – kommunikation (endast som referat i medlemsbladet)

Katja Hedberg – rättsfall

 

Inbjudan till FSBS utbildningsdagar i Linköping