Halmstad 2015

Tillsyn enligt PBL. Föreläsare: Rickard Börlin
Presentation redigeras hos föreläsaren.

Byggnadsnämndssekreterarens arbete inför, under och efter sammanträdet. Föreläsare: Lisa Åberg
Lisas presentation har skickats ut till alla deltagare med korrekt angiven E-postadress.

Länsstyrelsen. Föreläsare: Kajsa Reimer och Göran Wirdéus
Powerpoint presentation

Strandskyddsdelegationen. Föreläsare: Viveka Zetterberg och Eveline Savik
Powerpoint presentation

Boverket. Föreläsare: Yvonne Svensson, Maria Rundqvist, Otto Ryding, Stefan Hallin
Yvonne Svenssons presentation
Otto Rydings presentation
Stefan Hallins presentation

Vem är besvärlig? Föreläsare: Johan Blad
Powerpoint presentation

Expertpanelen frågor & svar. Deltagare: Yvonne Svensson, Göran Wirdéus och Patrik Mårtensson 
Frågorna sammanställs och redigeras.

Tillgänglighet i praktiken. Föreläsare: Maria de Val.
Powerpoint presentation
Info: om presentationen inte går att se direkt online, pröva att först spara filen på din dator.

Rättsfall. Föreläsare: Annika Gustafsson
Powerpoint presentation
Referat med kommentarer på rättsfallen från Annika Gustafsson
Tackbrev från Annika för hennes sista medverkan på FSBS utbildningsdagar

Vad är på gång i Halmstad? Föreläsare: Kajsa Sparring
Powerpoint Presentation

E-tjänster och digital ärendehantering. Föreläsare: Ingegerd Persson och Anders Thorén
Ingegerd Perssons presentation
Anders Thoréns presentation

Ansvar och möjligheter för att skydda kulturhistoriska värden i vår bebyggelse.
Föreläsare: Anna Reuter Metelius och Kristofer Sjöö

Ansvar och möjligheter att skydda kulturhistoriska värden i