Bygglovsboken till rabatterat pris för
FSBS medlemmar

Länk till erbjudandet

Regelsystemet för hantering av bygglovsärenden är komplicerat och många gånger behövs juridisk skolning för korrekt tolkning och handläggning. Den här boken ger den kunskap som krävs för att kunna hantera de olika momenten i bygglovsprocessen. Bygglovsboken reder ut de väsentliga frågorna vid bygglovs­hand­läggning och navigerar läsaren rätt bland bestämmelserna i plan- och bygg­lagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) och förvaltningslagen (FL).

Boken är skriven av Annika Gustafsson, seniorrådgivare på Advokaterna Gustafsson, Arnbom och Hedberg HB. Hon har i över 30 år, varav 20 år på Svenska Kommunförbundet, biträtt kommunerna i processer angående PBL (bland annat i tvister om exploateringsavtal), miljöfrågor, skadestånd och fastighetsrätt.

 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften höjs för första gången sedan 1975 från 100 kr till 200 kr från och med nästa år.

FSBS utbildningsdagar i din kommun?

FSBS styrelse är alltid intresserad av förslag på ort där föreningens framtida utbildningsdagar skulle kunna förläggas.
I första hand så är det viktigt med en bra konferensanläggning. Det ska även finnas ett intresse från kommunens byggkontor.
Vi tar tacksamt emot förslag eller inbjudningar: info@fsbs.se

 

Webbutbildning från PBL kompetens om Byggregler i kök och badrum

Utbildningen riktar sig till både dig som arbetar professionellt med att planera, bygga och installera och till dig som själv ska bygga ett kök eller badrum. I utbildningen tydliggör vi några av Boverkets byggregler och vägleder dig genom processen från planering och utförande till ett färdigt kök och badrum.

Länk till utbildningen